Östeuropaguiden   Ryssland Ukraina   sök om kontakt sitemap

Reseguide Ryssland

Aurora


Örlogsfartyget Aurora

Aurora (ry: Аврора) är ett örlogsfartyg som kom att bli en symbol för oktoberrevolutionen när det den 8 november 1917 avlossade ett löst skott mot Vinterpalatset. Skottet utgjorde den överrenskomna signalen för stormningen av Vinterpalatset; en stormning som ledde till den provisoriska regeringens avgång och bolsjevikernas maktövertagande.

Idag har skeppet restaurerats och gjorts om till ett museum förtöjt i Neva. Förutom att gå omkring på däck kan man idag också gå ner och in i skeppet. Där finns en utställning om skeppets historia med intressanta föremål från det rysk-japanska kriget 1904-05 där Aurora deltog och från oktoberrevolutionen 1917. Aurora är absolut värt ett besök för den historieintresserade inte minst då det är ett av de få museum i Sankt Petersburg med gratis inträde.

Auroras historia


Ombord på Aurora

Aurora byggdes 1903 vid Admiralitetsvarvet i Sankt Petersburg och var en av tre kryssare av samma typ. Fartyget ingick i den ryska Stillahavsflottan och användes i det rysk-japanska kriget 1904-05. Aurora ådrog sig under sin väg till fronten i den ökända Dogger bank-episoden en mindre skada orsakad av den egna flottan, men var därefter ett av det fåtal ryska skepp som klarade sig från att sänkas under Tsushima-slaget och återvände till Östersjön 1906, där fartyget sedermera användes som övningsskepp.

Under första världskriget tjänstgjorde Aurora i Östersjön, men 1916 förflyttades skeppet till Petrograd (nuvaranade Sankt Petersburg) för reparationer. Större delen av besättningen stödde februarirevolutionen och anslöt sig till bolsjevikerna. En revolutionär kommitté bildades på skeppet. Den 8 november 1917 fick Aurora en huvudroll i oktoberrevolutionen, då ett löst skott avlossades mot Vinterpalatset vilket var den överrenskomna startsignalen för stormningen av Vinterpalatset i vilken besättningen också sägs ha deltagit aktivt. Den provisoriska regeringen avgick till följd av stormningen och folkkommisariernas råd, formerat av bolsjevikerna, tog över regeringsmakten.


Aurora sedd om natten

Under andra världskriget deltog Aurora i försvaret under belägringen av Leningrad (nuvarande Sankt Petersburg). Efter att flera gånger blivit bombad,sjönk skeppet den 30 september 1941 vid hamnen i Oranienbaum, en förort i södra Sankt Petersburg. Där låg det i flera år på havsbotten till dess det bärgades 1944. Efter omfattande reparationer 1945-47 blev Aurora slutligen ett museum 1957.

Idag tillhör Aurora fortfarande den ryska flottan och bemannas av värnpliktiga. Aurora har tilldelats ordrarna Röda fanans order i november 1927 och Oktoberrevolutionsordern i februari 1968 för sina insatser i oktoberrevolutionen. Sedan 1957 uppges Aurora ha besökts av 28 miljoner människor från 160 länder.

Länkar
» Officiell hemsida