Östeuropaguiden   Ryssland Ukraina   sök om kontakt sitemap

Reseguide Ryssland

Visum till Ryssland

För att åka in i Ryssland krävs ryskt visum. Aktuella visumvillkor och priser finns alltid på ryska ambassadens hemsida. Ett turistvisum tar normalt mellan 5 och 7 arbetsdagar att utfärda. Konsulatet kan dock förlänga handläggningstiden till upp till 30 dagar så det är bra att vara ute i god tid.

Turistvisum

I korthet krävs följande för ett turistvisum:

1. Ett pass giltigt minst t.o.m. sex månder efter visumets förfallodag.
2. En ifylld visumansökningsblankett (ladda ned) undertecknad av den sökande.
3. Ett underskrivet intyg på innehav av reseförsäkring giltig i Ryssland under reseperioden. Den sökandes namn ska framgå på intyget liksom giltighetstid.
4. En standardiserad inbjudan från auktoriserad rysk resebyrå.
5. Ett voucher-brev från auktoriserad resebyrå som intygar bokat och betalt boende i Ryssland.
6. Ett nytaget passfoto (35 x 45 mm, taget rakt framifrån, färg eller svart-vitt).
7. Motsvarande 35€ (omkring 326 SEK, beroende på dagsaktuella kursen) som betalas på ambassaden efter att visumhandlingarna lämnats in.

Om du ansöker om ryskt visum genom en resebyrå ordnar de normalt sett punkt fyra och fem. Priset för visumet blir något högre och betalas direkt till resebyrån. Reser du utan resebolag kan inbjudan och voucherbrev ibland ingå vid egen bokning av ryska hotell eller gå att köpa via ryska resebolag.

Om du själv ansöker om visumet måste alla handlingarna lämnas in direkt på ryska ambassaden i Stockholm eller på ryska konsulatet i Göteborg. Var beredd på att kanske svara på några frågor om syfte med resan och boende i Ryssland.

Att fylla i visumblanketten

Visumblanketten laddas ned från ryska ambassadens hemsida. Blanketten måste fyllas i på ryska eller engelska - svenska accepteras inte. Visumblanketten kan med fördels fyllas i direkt på datorn och sedan skrivas ut. Om du fyller i blanketten för hand: skriv tydligt och med enbart versaler (STORA BOKSTÄVER) så minskar risken för krångel.

Nedan följer en kort guide till hur du fyller i själva blanketten:

1. Present citizenship
Ditt medborgarskap. Är du medborgare i Sverige ska du fylla i SWEDISH.
2. Surname
Ditt efternamn.
3. First name, patrinymic (names)
Ditt förnamn och eventuella mellannamn.
4. (If changed, your surname, /.../
Om du har bytt namn, exempelvis genom giftemål, fyll i efternamn, förnamn och eventuella mellannamn som de var innan bytet.
5. Day, month, year of birth
Fyll i ditt födelsedatum på formatet DD.MM.ÅÅÅÅ.
6. Sex
Ditt kön. Förslagsvis MALE eller FEMALE.
7. Object of journey to Russia
Ditt syfte med resan till Ryssland. Är du turist, skriv TOURISM.
8. Russian department or organizations to be visited
Lämna blankt om du är turist.
9. Route of journey
Skriv namnet på de städer du tänkt besöka.
10. Date of entry
Det datum du planerar att åka in i Ryssland på formatet DD.MM.ÅÅÅÅ.
11. Date of departure
Det datum du planerar att åka ut ur Ryssland på formatet DD.MM.ÅÅÅÅ.
12. Passport No
Passnummer. Skriv av numret som i ditt pass heter "passport number".
13.
Lämna blankt.
14. Index and name of the tourist group
Lämna blankt. Antingen saknar rutan relevans, eller så fyller ditt resebolag i rutan åt dig.
15. Place of work or study, position, address /.../
Skriv namnet på din arbetsplats (eller universitet/skola), din position, dess adress och telefonnummer.
16. Do you have medical coverage valid in Russia?
Om du har en försäkring, vilket du måste ha för att ansöka om visum, skriv YES vid Other Policy Attached for Approval.
17. Permannent address, telephone number
Skriv din hemadress och ditt telefonnummer.
18. Place of birth
Skriv födelseland och födelsestad.
19. Number of previous trips to Russia och Date of latest trip
Fyll i antalet tidigare resor till Ryssland och datumet för den senaste resan.
20. Children under 16 years traveling with
Fyll i efternamn, förnamn och mellannamn, födelsedag och bostadsadress för eventuella barn under 16 år som reser med dig.
21. Relatives in Russia
Fyll i efternamn, förnamn och mellannamn, födelsedag och bostadsadress för eventuella släktingar i Ryssland.

Avsluta ifyllandet med att längst ned skriva dagens datum (formatet DD.MM.ÅÅÅÅ) och skriva under ansökan. Lycka till!

Länkar
» Ryska ambassaden
» Aktuella visumregler
» Visumblankett