Östeuropaguiden   Ryssland Ukraina   sök om kontakt sitemap

Reseguide Ryssland

Marsfältet

Den eviga lågan på Marsfältet
Den eviga lågan mitt på Marsfältet

Marsfältet är ett park i stadens centrum belägen brevid Sommarträdgården och St Mikaels trädgård. Marsfältet var under tsartiden en plats för militärparader, men är idag en grön park i vars mitt det står ett monument över revolutionens offer och en "evig låga". Sommartid är parken en populär utflyktsplats för de boende i Sankt Petersburg, och en kylig dag ser man ofta en grupp människor stå och värma sig kring lågan i parkens mitt.

Historia

I början av 1700-talet skapades det som idag är marsfältet. I början var det en plats som användes av tsarens militär och kallades den stora ängen. I samband med att Catharina I:s palats byggdes utmed fältets ena sida döptes fältet om till tsarinnans äng.

Marsfältet
En del av monumentet som omger lågan

Under 1789-1801 restes två statyer av Rumjantsev och Suvorov på fältet. Dessa flyttades dock 1818 och fältet döptes om till Marsfältet efter den romerska krigsguden Mars. Fältet var nu en plats för militärparader, men också för nöje och förströelse åt stadens invånare.

Under revolutionen 1905 omkom många människor på Marsfältet. Efter revolutionen 1917 begravdes en del av de omkomna på fältet, följt av omkomna i inbödeskriget 1917-1919. 1920 byggdes ett minnesmärkte över revolutionens offer i fältets mitt. Runtomkring monumentet anlades en trädgård. 1957 byggdes monumentet om till sitt nuvarande utseende och en evig låga anlades i monumentets mitt.

Länkar